‘Volgende week collecteren we voor Hart van Homo’s’

Na een zeer drukke week over homo’s en reformatorische scholen (dit artikel is geschreven op 13 november 2020), moet ik denken aan een interview dat een christelijk blad me een paar maanden geleden afnam. Aanleiding was het onderzoek ‘Voor de verandering’ (over homogenezing) en de invloed die de overheid lijkt te willen uitoefenen op organisaties als Hart van Homo’s. Aan het einde van het gesprek vroeg de journalist: ‘Denk je dat er nog toekomst is voor Hart van Homo’s?’

Ze doelde daarmee op de ruimte die de overheid in de toekomst zal geven aan onze stichting.  Mag je nog publiekelijk uitdragen dat het huwelijk een relatie is tussen een man en een vrouw? Of wordt dat betiteld als onderdrukkend voor homo’s, of zelfs als een poging tot homogenezing die verboden moet worden? Deze week kwam daar de ophef bij over de zogenaamde homoverklaring van reformatorische scholen (over één of twee maanden zal er wel weer wat anders zijn). Inmiddels blijkt die ophef voor een zeer groot deel ten onrechte te zijn, maar toch… Wat zal de overheid doen onder druk van een liberale Tweede Kamer?

Mede verantwoordelijk
Toch heb ik destijds in mijn antwoord aan die journalist niet zoveel gezegd over de overheid. Inderdaad, het valt te hopen dat de overheid haar handen afhoudt van onze stichting (en van het reformatorisch onderwijs in deze). Maar ik vermoed dat de toekomst van Hart van Homo’s méér afhangt van de kerken en van individuele christenen dan van de overheid. 

Het is fijn dat steeds meer kerken en christenen hun sympathie uitspreken voor het geluid van Hart van Homo’s. Juist ook weer deze week is dat veelvuldig gedaan. Maar het zou nóg fijner zijn als ze zich er mede verantwoordelijk voor voelden. Een aantal kerkelijke gemeenten laat het besef van die medeverantwoordelijkheid merken door ons financieel te steunen. De meeste gemeenten doen dat nog niet. Met als gevolg dat het voor Hart van Homo’s een voortdurende vraag is hoe lang we op de huidige voet door kunnen gaan met ons werk – laat staan dat we het zouden kunnen uitbreiden.

Collecteren
Afgelopen week ben ik vele uren bezig geweest met het werk voor Hart van Homo’s: de pers te woord gestaan, artikelen geschreven, ouders van een homoseksuele jongen ontvangen voor een gesprek, enz.  Regelmatig corresponderen een andere medewerker en ik met homoseksuele jongeren over hun vragen. We doen het graag en we doen dat gratis. Hetzelfde geldt voor de bijbelstudiegroepen die we organiseren. Maar soms denk ik: beseffen kerken wel hoe belangrijk Hart van Homo’s voor deze jongeren is? Gaan ze er niet té makkelijk vanuit dat ‘hun’ jongeren bij ons terecht kunnen? Alsof het allemaal niks kost?

Wat zou het een mooi signaal zijn als er juist in deze weken in een kerkblad of nieuwsbrief werd aangekondigd: ‘Komende zondag collecteren we voor het werk van Hart van Homo’s’. In de eerste plaats een signaal naar de homo’s in die gemeente: ‘Mijn kerk vindt steun aan homo’s belangrijk!’ Vervolgens ook een signaal naar de gemeenteleden: ‘Mensen, we moeten er zijn voor “onze homo’s”.’ En ten slotte een signaal naar onze stichting: ‘We willen graag dat jullie werk doorgaat.’

Sorry voor het ‘commerciële’ praatje, maar we doen het niet voor onszelf – en ook niet namens onszelf.

Herman van Wijngaarden
medewerker

13-11-2020


Collectetekst
Wilt u in uw gemeente een collecte (laten) houden voor Hart van Homo’s, dan kunt u die aankondigen met bijvoorbeeld onderstaand bericht.

De stichting Hart van Homo’s wil homoseksuele jongeren ondersteunen en bemoedigen vanuit het geloof in Jezus Christus. Ze doet dat onder andere via bijbelstudiegroepen, de website www.hartvanhomos.nl en persoonlijke begeleiding via email. Verder verzorgt ze trainingen en toerustingsavonden voor kerkenraden, docenten, pastores en gemeenten. De stichting is volledig afhankelijk van giften. Ze hoopt het werk daarmee in de toekomst te kunnen voortzetten en eventueel uit te breiden.

Online doneren kan hier.


Lees ook Op zoek naar steviger financieel draagvlak.