Journalist: ‘Is er toekomst voor Hart van Homo’s?’

Onlangs werd ik geïnterviewd door een christelijk blad (artikel moet nog verschijnen). Aanleiding was het onderzoek ‘Voor de verandering’ (over homogenezing) en de invloed die de overheid lijkt te willen uitoefenen op organisaties als Hart van Homo’s. Aan het einde van het gesprek vroeg de journalist: ‘Denk je dat er nog toekomst is voor Hart van Homo’s?’

Ze doelde daarmee op de ruimte die de overheid in de toekomst zal geven aan onze stichting.  Mag je nog publiekelijk uitdragen dat het huwelijk een relatie is tussen een man en een vrouw? Of wordt dat betiteld als onderdrukkend voor homo’s, of zelfs als een poging tot homogenezing die verboden moet worden?

Mede verantwoordelijk
Toch heb ik in mijn antwoord niet zoveel gezegd over de overheid. Inderdaad, het valt te hopen dat de overheid haar handen afhoudt van onze stichting. Maar ik vermoed dat de toekomst van Hart van Homo’s méér afhangt van de kerken en van individuele christenen dan van de overheid.

Het is fijn dat steeds meer kerken en christenen hun sympathie uitspreken voor het geluid van Hart van Homo’s. Maar het zou nóg fijner zijn als ze zich er mede verantwoordelijk voor voelden. Een aantal kerkelijke gemeenten laat het besef van die medeverantwoordelijkheid merken door ons financieel te steunen. De meeste gemeenten doen dat nog niet.

Collecteren
Komende vrijdag heb ik twee afspraken staan met homoseksuele jongeren. Het afgelopen weekend heb ik met twee jongeren via email gecorrespondeerd. Een andere medewerker doet hetzelfde werk. We doen het graag en we doen dat gratis. Hetzelfde geldt voor de bijbelstudiegroepen die we organiseren. Maar soms denk ik: beseffen kerken wel hoe belangrijk Hart van Homo’s voor deze jongeren is? Gaan ze er niet té makkelijk vanuit dat ‘hun’ jongeren bij ons terecht kunnen?

Wat zou het een mooi signaal zijn als in een kerkblad of nieuwsbrief werd aangekondigd: ‘Komende zondag collecteren we voor het werk van Hart van Homo’s’. In de eerste plaats een signaal naar de homo’s in die gemeente: ‘Mijn kerk vindt steun aan homo’s belangrijk!’ Vervolgens ook een signaal naar de gemeenteleden: ‘Mensen, we moeten er zijn voor “onze homo’s”.’ En ten slotte een signaal naar onze stichting: ‘We willen graag dat jullie werk doorgaat.’

Herman van Wijngaarden
medewerker


Collectetekst
Wilt u in uw gemeente een collecte (laten) houden voor Hart van Homo’s, dan kunt u die aankondigen met bijvoorbeeld onderstaand bericht.

De stichting Hart van Homo’s wil homoseksuele jongeren ondersteunen en bemoedigen vanuit het geloof in Jezus Christus. Ze doet dat onder andere via bijbelstudiegroepen, de website www.hartvanhomos.nl en persoonlijke begeleiding via email. Verder verzorgt ze trainingen en toerustingsavonden voor kerkenraden, docenten, pastores en gemeenten. De stichting is volledig afhankelijk van giften. Ze hoopt het werk daarmee in de toekomst te kunnen voortzetten en eventueel uit te breiden.

Online doneren kan hier.