De dominee die uit de kast kwam

In Trouw vertelt ds. Dustin Burggraaf over de ontdekking van zijn homoseksuele geaardheid en waarom hij tweeënhalf jaar geleden uit de kast kwam. Op de vraag: ‘Welke boodschap heeft u voor de reformatorische homoseksuele jongere die nog in de kast zit?’, antwoordt hij:

“De psalmregel ‘Hoop op God, sla ’t oog naar boven’ zou ik ze mee willen geven. Mensen kunnen tegenvallen, ook kerkmensen, maar God niet. Kom bij Hem met je worsteling, verdriet en vragen. Tegelijkertijd is het van belang om er met iemand over te praten. Ik besef daarbij heel goed dat helaas niet elke ouderling of predikant daarvoor geschikt is, maar kijk in je omgeving en zoek naar een betrouwbaar persoon voor het gesprek van je leven. Het kan helpen bij de aanvaarding van wie je bent.”

Hier het artikel waarvoor ds. Burggraaf goedkeuring had gegeven. Er zijn een paar verschillen en opzichte van het artikel dat Trouw uiteindelijk heeft geplaatst.