Jaco: ‘Daar kan geen aards huwelijk tegenop’

Jaco (21) komt uit een christelijk gezin en is lid van een Gereformeerde Gemeente. Hij zegt over zichzelf: ‘Ik heb een andere gerichtheid.’ Hoewel dat voor hem een grote worsteling betekende – en soms nog betekent –  wil hij in zijn verhaal vooral laten zien wie God is, juist in moeilijke wegen. Hij deed daarover een belangrijke ontdekking…

Jaco: ‘Toen ik op de middelbare school zat, leefde ergens diep in mij het besef dat ik “anders” was. Toch geloofde ik het niet; het zou vanzelf wel over gaan. Alles ging namelijk voor de wind. In mijn fantasieën zag ik mezelf later als getrouwde man en als vader van een stel leuke kinderen.’

‘Een preek die ik luisterde, gewijd aan het onderwerp “de gerichtheid op het zelfde geslacht”, was als een bliksem die insloeg. Dat betrof mij. Het besef dat ik al die jaren onderdrukt had, werd ineens werkelijkheid. Ik zag de consequenties voor me: geen vrouw trouwen, geen kinderen krijgen, alleen door het leven gaan…’

Toekomstbeeld

‘Vanaf dat moment stortte mijn toekomstbeeld in’, zegt Jaco. ‘Waarom moest mij dit overkomen? Hoe moest ik verder? Wat stelde het leven nog voor? Verdriet overmande mij. Toen vrienden verkering kregen, deed dat pijn. Waarom zij wel en ik niet?’

‘Op al die vragen heb ik nog geen antwoord, maar dat hoeft ook niet. God heeft mij iets willen leren. Ik dacht een huwelijk nodig te hebben om gelukkig te kunnen zijn. Alsof het leven pas volmaakt is wanneer je getrouwd bent. Maar God liet mij zien: er is maar één Persoon die jou werkelijk gelukkig kan maken en dat is de Heere Jezus Christus.’

Vrijgezel

Jaco wijst op 1 Korinthe 7:32-33: ‘De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen.’ ‘Toen ik dat las’, vertelt Jaco,  ‘besefte ik hoe rijk het leven als vrijgezel kan en mag zijn! Dan hoef je je niet “druk te maken” om je vrouw en kinderen, maar mag je heel je leven wijden aan de Heere.’

‘Voor wie worstelen met de gedachte ongetrouwd te zullen blijven, zou ik willen zeggen: lees Richteren 11:29-40 en 1 Korinthe 7 eens. Ik hoop dat je in mag zien dat een leven met de Heere Jezus Christus een compleet leven is. Daar kan geen aards huwelijk tegenop!’